Dziś jest 20 Wrzesień 2018 - Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny mapa strony strona główna

Współczesne oblicze gminy

Obrzycko to nie tylko bogata historia i ciekawe zabytki, lecz także współczesność kształtowana każdego dnia przez mieszkańców gminy i miasta.
 
W ostatnich latach dużo się tutaj zmieniło. W 1992 roku oddano do użytku nowe mosty na Warcie i Samie. Ten pierwszy zastąpił istniejący do tej pory obiekt drewniany. Zarówno gmina, jak i miasto posiadają wysoki procent dróg i ulic o ulepszonej nawierzchni. Ich ilość corocznie się zwiększa. 
 
Zakończono wodociągowanie całego terenu. Obecnie działają tutaj 4 stacje uzdatniania wody w Obrzycku, Ordzinie, Zielonejgórze i Brączewie, a łączna długość sieci wodociągowej wynosi ok. 100 km. 
 
Do działającej od 1990 roku oczyszczalni ścieków w Obrzycku podłączono już 20% ulic w mieście. Kontynuowany jest proces sanitacji wsi. Do funkcjonującej w Kobylnikach oczyszczalni ścieków podłączono również część wsi Słopanowo. Nowymi inwestycjami w tej dziedzinie są budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni w Obrowie i Ordzinie. Rozważana jest także budowa oczyszczalni we wsiach o zabudowie rozproszonej.
 
Dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna obejmująca wszystkie miejscowości gminy.
 
Największymi zakładami pracy na terenie miasta są: Zakład Produkcji Drewna "VOX Industrie" oraz Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych "Betomont". Na terenie gminy dominują zakłady branży drzewnej: "Gartenholz-Hadryś" w Zielonejgórze oraz "Móbel-Oase" w Zielonejgórze.
 
Gmina i miasto Obrzycko posiadają bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Sprzyja temu obfitość lasów - głównie sosnowych i czystość środowiska naturalnego. Najciekawszy, pod względem przyrodniczym fragment gminy, objęty został ochroną w formie rezerwatu przyrody "Świetlista Dąbrowa" o pow. 79,86 ha. Lasy Puszczy Noteckiej - jedne z największych kompleksów leśnych w Polsce obfitują w zwierzynę i runo leśne, stanowiąc doskonały teren dla miłośników zbierania grzybów i jagód. Przez teren gminy przebiegają dwa znakowane szlaki: zielony: z Szamotuł przez Obrzycko do Czarnkowa i Niekurska i czerwony: ze Słopanowa przez Obrzycko do Wronek i Sierakowa. Odcinki tych szlaków, czerwonego do Wronek i zielonego do Szamotuł, wchodzą w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego oznaczonego symbolem E-ll, prowadzącego z nad Morza Północnego do przejścia granicznego w Ogrodnikach. W planach jest także wytyczenie w okolicach Obrzycka ścieżek rowerowych. Jedna z nich miałaby przebiegać w miejscu nieczynnej obecnie linii kolejowej do Obornik Wikp.
 


Dodał(a): Łukasz Małecki, 19-05-2010

powrót do strony głównej