Dziś jest 20 Październik 2018 - Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa mapa strony strona główna

Regulamin korzystania

REGULAMIN POWSZECHNEGO KORZYSTANIA Z PRZYSTANI RZECZNEJ
w ZIELONEJGÓRZE - GMINA OBRZYCKO


1. Właścicielem przystani rzecznej jest Gmina Obrzycko.

2. Do przystani rzecznej należy : wyznaczony obszar nabrzeża rzeki, pomost pływający, slip, i pozostała infrastruktura techniczna na terenie przystani.

3. Przystań rzeczna jest obiektem ogólnodostępnym , a w szczególności dla użytkowników dróg wodnych w okresie od 1 kwietnia do 30 września.

4. Z akwenu rzecznego i nabrzeża oraz pomostu i slipu mogą korzystać jednostki pływające o max. długości do 15 m i max. zanurzeniu 1,4 m.

5. Zwierzchni nadzór nad bezpieczeństwem korzystania z przystani rzecznej sprawują właściwi miejscowo inspektorzy żeglugi śródlądowej.

6. Na terenie przystani rzecznej obowiązuje zakaz kąpieli, pływania wpław, nurkowania , a przy nabrzeżu – zakaz połowu ryb.

7. Na terenie przystani rzecznej zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego – wyrzucania i wylewania nieczystości i odpadów za burtę oraz na terenie przystani w miejscach do tego nie przeznaczonych.

8. Na jednostkach pływających nie wolno przechowywać materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych ( np. paliwa i smarów ) oraz świec sygnalizacyjnych.

9. Używanie sygnałów dźwiękowych na terenie przystani rzecznej możliwe jest wyłącznie w sytuacjach alarmowych.

10. Na terenie przystani rzecznej obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

11. Załogi jednostek pływających zobowiązane są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

12. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie przystani rzecznej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

13. Psy przebywające na terenie przystani rzecznej winny być uwiązane na smyczy lub posiadać kaganiec.

14. Jednostka pływająca może być usunięta z obszaru przystani rzecznej , jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia jej w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła ją osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu lub będąca pod wpływem innego środka odurzającego.

15. Dyspozycję usunięcia jednostki pływającej wydają właściwe służby ( policja, inspektor żeglugi śródlądowej, właściciel przystani rzecznej )

16. Wszystkie inne sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie należy uzgadniać z właścicielem obiektu – Gminą Obrzycko, Tel. 61 2913065.

Gmina Obrzycko

112 – Telefon alarmowy
997 – Policja
998 – Straż pożarna
999– Pogotowie ratunkowe


Dodał(a): Łukasz Małecki, 05-04-2016

powrót do strony głównej