Dziś jest 21 Wrzesień 2018 - Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita mapa strony strona główna

Przydatne informacje

Regionalny System Ostrzegania
To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


CO OZNACZAJĄ STOPNIE
OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH?

  • Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia.
  • Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia.
  • Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

 

Zgromadzenia


ZAPOZNAJ  SIĘ  Z  SYGNAŁAMI  ALARMOWYMI  ORAZ  KOMUNIKATAMI OSTRZEGAWCZYMI


Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.

http://www.powodz.gov.pl/


Dodał(a): Zespół redakcyjny, 04-03-2015

powrót do strony głównej