Dziś jest 20 Lipiec 2018 - Imieniny: Czesława, Hieronima, Eliasza mapa strony strona główna

Czystość i porządek

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Uchwała Nr XXIX/169/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 17 września r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/183/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/169/2013 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/184/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


Uchwała Nr XXXI/185/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/131/2012r. Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXI/187/2013 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 26 listopada 2013r r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko.

Uchwała Nr XXXIV/204/2014 RADY GMINY OBRZYCKO z dnia 30 stycznia 2014r r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.


DEKLARACJA

Wzór wypowiedzenia umowy z obecnym odbiorcą odpadów


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

strona 1

strona 2

strona 3


Dodał(a): Łukasz Małecki, 14-03-2013

powrót do strony głównej