Przydatne informacje

Dodał(a): Zespół redakcyjny, 2015-03-04 13:31:46

Regionalny System Ostrzegania
To usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach.


CO OZNACZAJĄ STOPNIE
OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH?


 

Zgromadzenia


ZAPOZNAJ  SIĘ  Z  SYGNAŁAMI  ALARMOWYMI  ORAZ  KOMUNIKATAMI OSTRZEGAWCZYMI


Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych.

http://www.powodz.gov.pl/