Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dodał(a): Łukasz Małecki, 2013-12-10 10:30:48

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W ZIELONEJGÓRZEPSZOK – jest miejscem, gdzie mieszkaniec wyłącznie Gminy Obrzycko nieodpłatnie może oddać odpady komunalne i inne odpady powstałe w gospodarstwach domowych, przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku inne niż te które trafią w jego domu do kubła lub worków.
PSZOK – nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej  (w tym rolniczej).
tworzywa sztuczne – miski, wanienki, meble ogrodowe, elementy opakowań ze styropianu, odpady z tworzyw sztucznych i metali, opakowania po kosmetykach, środkach czystości, opakowania aluminiowe, duże zabawki itp.
szkło opakowaniowe i inne – szkło okienne, samochodowe, lustra, szkło zbrojone.
opony - zużyte opony z pojazdów osobowych w liczbie do 4 sztuk oraz zużyte opony rowerów, motorów, skuterów, wózków, itp.
odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady z drobnych remontów i rozbiórek wytwarzane w gospodarstwach domowych, np. beton, gruz ceglany, materiały ceramiczne, wełna mineralna, styropian budowlany itp.
odpady wielkogabarytowe, które nie zostały oddane w ramach zbiórki organizowanej 2-razy w roku przez Firmę „SANUS” – szafy, stoły , kanapy, wykładziny, dywany, fotele itp.
odpady zielone – odpady z części roślin, drzew, krzewów, łodyg pochodzące z domu i ogrodu, które nie mieszczą się w workach odbieranych przez Firmę „SANUS”.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny – pojedyncze sztuki

TERMIN DOWOZU ORAZ ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW

komunalnych z gospodarstw domowych należy przed ich dostarczeniem uzgodnić telefonicznie z pracownikiem odbierającym odpady.

Zielonagóra- Roman Biedziak; tel. 513 076 471