Rada Gminy

Dodał(a): Łukasz Małecki, 2015-01-19 08:55:23

Radni Rady Gminy Obrzycko

w kadencji 2014 – 2018

 
1.      Janasek Włodzimierz            - Przewodniczący Rady Gminy
2.      Ciesielczyk Leonarda            - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy           
3.      Grze? Seweryn                       - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4.      Adamczak Jan                                                                     
5.      Biedziak Mariola      
6.      Kowalik Krzysztof                           
7.      Machaj Wojciech                             
8.      Miga Tomasz                                               
9.      Nowakowski Jacek                          
10.   Runowski Stefan                             
11.   Sta?ka Dariusz                                 
12.   Śledzik Longina                                
13.   Śmigielski Jarosław             
14.   Śmigielski Mariusz               
15.   Tonak Karol                                               
 
Skład komisji Rady Gminy Obrzycko
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
 
1. Przewodniczący                      Śmigielski Mariusz
2. Z-ca Przewodniczącego          Nowakowski Jacek
3. Członek                                  Runowski Stefan
4. Członek                                  Adamczak Jan
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w składzie:
 
1) Przewodniczący                         Runowski Stefan
2) Z-ca Przewodniczącego            Sta?ka Dariusz
3) Członek                                    Śmigielski Mariusz
4) Członek                                    Śmigielski Jarosław
5) Członek                                    Nowakowski Jacek
 
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego w składzie:
 
1)   Przewodniczący                          Miga Tomasz
2)   Z-ca Przewodniczącego             Adamczak Jan
3)      Członek                                  Machaj Wojciech
4)      Członek                                  Grze? Seweryn
5)      Członek                                  ?migielski Jarosław
 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w składzie:
 
1) Przewodniczący                        Tonak Karol
2) Z-ca Przewodniczącego             Śledzik Longina
3) Członek                                    Ciesielczyk Leonarda
4) Członek                                    Biedziak Mariola
5) Członek                                    Kowalik Krzysztof

 


 

Kontakt - biuro Rady Gminy (tel. 061 29 13 065 wew. 22)