Ścieżka rowerowa w miejscu nieczynnej linii kolejowej

Dodał(a): Zespół Redakcyjny, 2018-10-08 12:32:10

Ścieżka rowerowa w miejscu nieczynnej linii kolejowej.

Na terenie gminy Obrzycko znajduje się nasyp po nieczynnej linii kolejowej, łączącej gminy Oborniki, Obrzycko miasto oraz gminę Wronki. Gmina jest zainteresowana przekształceniem nasypu w ścieżkę rowerową i od pewnego czasu sygnalizuje (korespondencja z lokalnymi mediami) chęć przystąpienia do realizacji projektu powstania takiej ścieżki. W związku z zbliżającym się zakończeniem kilku inwestycji, kolejnym przedsięwzięciem Urzędu w kierunku poprawy bezpieczeństwa w komunikacji oraz rozszerzaniem oferty turystyczno krajoznawczej może być udział w realizacji budowy ścieżki rowerowej łączącej wymienione gminy. Gmina Obrzycko jest gotowa do współpracy przy takim projekcie!