Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza

Dodał(a): Zespół Redakcyjny, 2017-02-07 14:04:36

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewniania udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P