Dziś jest 22 Wrzesień 2018 - Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima mapa strony strona główna

Zawiadamienie o zmianie terminu XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko

Dodano: 25-08-2017


Obrzycko, dnia 24.08.2017 r.

PBR.0002.6.2017   

Zawiadomienie

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zawiadamia, że zmienił się termin zwołanej
XXVI Sesji Rady Gminy Obrzycko

XXVI  Sesja Rady Gminy Obrzycko  odbędzie się
w dniu  30 sierpnia 2017 roku o godz. 16 00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

Proponowany porządek obrad bez zmian:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko.
5. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gaju Małym im. Juliana Tuwima w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Obrzycko.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Janasek

Dodał(a): Zespół Redakcyjny

powrót do listy aktualności