Dziś jest 22 Wrzesień 2018 - Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima mapa strony strona główna

XXVI Sesja Rady Gminy Obrzycko

Dodano: 23-08-2017


Obrzycko, dnia 22.08.2017 r.

PBR.0002.6.2017

 

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje
XXVI Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Słopanowie

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Obrzycko.

 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Obrzycko.

 5. Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrzycku za I półrocze 2017 roku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Gaju Małym im. Juliana Tuwima w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej w Gaju Małym im. Juliana Tuwima.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół na terenie Gminy Obrzycko.

 13. Interpelacje i zapytania radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.

 15. Wolne wnioski i informacje.

 16. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Janasek

Dodał(a): Zespół Redakcyjny

powrót do listy aktualności