Dziś jest 24 Czewriec 2018 - Imieniny: Jana, Danuty, Janiny mapa strony strona główna

XX Sesja Rady Gminy Obrzycko

Dodano: 14-12-2016


Obrzycko, dnia 13.12.2016 r.

PBR.0002.8.2016

Z a w i a d o m i e n i e
Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko zwołuje
XX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 27 grudnia 2016 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.  Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędów pisarskich
     i rachunkowych w uchwale Nr  XVIII/128/16 Rady Gminy
     Obrzycko z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian
     w budżecie na 2016 r.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko
     na 2016 rok.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko
     na lata 2016-2023.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
     Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017- 2023.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko
     na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego
      Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
11. Przedłożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania
      z działalności Komisji Rewizyjnej  za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy
      Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
13. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy sprawozdań
      z działalności za 2016 rok.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone
      na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Janasek

Dodał(a): Zespół Redakcyjny

powrót do listy aktualności