Dziś jest 20 Październik 2018 - Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa mapa strony strona główna

XXIX Sesja Rady Gminy Obrzycko

Dodano: 07-12-2017


Obrzycko, dnia 06.12.2017 r.

 PBR.0002.9.2017

Z a w i a d o m i e n i e

Przewodniczący Rady Gminy Obrzycko informuje, że zwołuje
XXIX Sesję Rady Gminy Obrzycko, która odbędzie się
w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 14 00
w świetlicy wiejskiej w Koźminie

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Obrzycko.
4.  Sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Obrzycko na 2017 rok.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2017-2023.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2018- 2024.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrzycko na 2018 rok.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Przedłożenie przez komisje stałe Rady Gminy sprawozdań z działalności za 2017 rok.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Janasek

Dodał(a): Zespół Redakcyjny

powrót do listy aktualności